Tlmočnícke služby

  • simultánne tlmočenie
  • konzekutívne tlmočenie
  • tlmočenie po telefóne

 

Pracujete v zahraničí a potrebujete telefonicky konzultovať isté úradné záležitosti s poisťovňou, zamestnávateľom alebo inou inštitúciou? Riešením pre Vás je naša služba tlmočenie po telefóne, dohodneme sa za Vás s nemecky hovoriacimi úradníkmi kdekoľvek v zahraničí.

Napríklad: Dostali ste pokutu alebo neviete naraz zaplatiť odvody do SVA a potrebujete dohodnúť splátkový kalendár. Dostali ste dokumenty v nemeckom jazyku a potrebujete preklad z listu a telefonicky s príslušným úradníkom dohodnúť ďalší postup v danej veci.

 

Tlmočnícke služby