O nás

Aurélius – Germanica lingua, Vám ponúka úradné preklady s okrúhlou pečiatkou z nemeckého jazyka do slovenského a opačne. Prekladáme dokumenty od dovezených vozidiel – technické preukazy, kúpne zmluvy, tech. a emisnú kontrolu, životopis, výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, živnostenský list a iné listiny za najnižšie ceny a najrýchlejšie, prípadne na počkanie. U nás platíte len za preklad, nie za sprostredkovanie prekladu, preto sme schopní preložiť dokumenty v ten deň a za najnižšie ceny v porovnaní s konkurenciou.

Zodpovedná osoba: Mgr. Marta Andrášovásúdny prekladateľ

– prekladateľka zapísaná v Zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod evid. č. 970768, od roku 2006, pre jazyky slovenský a nemecký.

Nad súdnymi prekladateľmi vykonáva dohľad priamo Ministerstvo spravodlivosti SR a na to, aby boli zapísaní v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, musia prejsť náročnými skúškami.

Diskrétnosť:

Ako súdny prekladateľ som viazaná prísnou mlčanlivosťou o obsahu svojich prekladov.

Garantujeme:

  • zodpovedný a profesionálny prístup
  • diskrétnosť
  • kvalitu a rýchlosť
  • spoľahlivosť a nápomocné riešenie pri Vašich problémoch