Cenník

PREKLAD a TLMOČENIE

Najrýchlejšie vyhotovenie prekladov bez príplatkov.

Jazyk: z nemeckého jazyka do slovenského a opačne

Tarifná odmena za preklad: 15,- € za 1 normostranu

NS (normostrana) je 30 riadkov so 60 údermi v riadku vrátane medzier, t.j. celkom 1 800 znakov na 1 normostranu

Všetky preklady sú bez osobitného poplatku za odbornosť a súrnosť.

Tarifná odmena za tlmočenie: konzekutívne alebo simultánne tlmočenie, za každú začatú hodinu 15,- €