Poradie prihlasovania pri založení živnosti v Rakúsku

1. Prihlásenie Vášho bydliska v Rakúsku

Na príslušnom obecnom úrade alebo magistráte nahláste svoje bydlisko (trvalé popr. prechodné bydlisko) v Rakúsku.

 

Je nutné priniesť nasledujúce dokumenty:

Meldezettel-Formular, od osoby poskytujúcej ubytovanie (tiež od majiteľa bytu) ktorý musí byť podpísaný.

Platný cestovný pas alebo občiansky preukaz

 

2. Potvrdenie NeuFög (Neugründungsförderungsgesetz – zákon o podpore novo zakladaných

firiem)

Aby ste boli oslobodení od zriaďovacích nákladov, musíte sa osobne dostaviť na zriaďovateľský servis (regionálne, popr. okresné miesto) hospodárskej komory Vašej spolkovej krajiny a pri prvom prihlásení živnosti dostanete vystavené potvrdenie NeuFög. Tým si ušetríte prihlasovacie poplatky (cca 60 EUR). Prihláškou živnosti sa stávate členom hospodárskej komory so zodpovedajúcou povinnosťou prispievať (výška závisí od spolkovej krajiny: od 40 do 138 EUR/rok).

 

3. Ohlásenie živnosti

Ohlásenie živnosti sa v niektorých spolkových krajinách vykonáva priamo na hospodárskej komore- Wirtschaftskammer WKO a v niektorých spolkových krajinách na príslušnom magistráte. Napr. živnosť – Personenbetreuung – opatrovateľstvo.

 

Na ohlásenie živnosti si so sebou vezmite nasledujúce podklady:

Platný cestovný pas alebo občiansky preukaz

Potvrdenie nahlásenia v prihlasovacom registri – prihlasovací lístok

Výpis z trestného registra (originál a overený preklad*, nie straší než 3 mesiace- preložený do nemeckého jazyka), ak ste v posledných 5 rokoch neboli prihlásení v Rakúsku.

Všetky dokumenty je nutné predložiť v origináli alebo ako overenú kópiu.

 

4. Prihlásenie na sociálne poistenie

Prihlásenie na sociálne poistenie pri výkone živnosti je nutné ešte počas prvého mesiaca. Môžete ho vykonať aj v rámci prihlásenia živnosti na okresnom správnom úrade. Úrad odovzdá ohlášku správe sociálneho poistenia.

 

5. Prihlásenie na finančnom úrade

Počas prvého mesiaca ohlásite svoju živnostenskú činnosť na finančnom úrade. Oznámenie finančnému úradu je možné uskutočniť aj v rámci prihlásenia živnosti na okresnom správnom úrade. Ten odovzdá ohlášku finančnému úradu.

Vyžiadajte si pri prihlasovaní živnosti formulár pre prihlášku na finančnom úrade. Vyplňte, prosím, formulár

a zašlite ho Vášmu príslušnému finančnému úradu.

 

6. Potvrdenie prihlášky

Občania Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí sa zdržiavajú na území spolkovej krajiny dlhšie ako 3 mesiace, musia na okresnom správnom úrade požiadať o potvrdenie prihlásenia.

 

2. Prevádzkovanie živnosti

 

Opatrovateľka by mala so zadávateľom, popr. zadávateľkou uzatvoriť radšej písomnú zmluvu o dielo („Zmluva o opatrovaní osôb“).

Ako prevádzkovateľ živnosti ste povinne zúčastnený na zdravotnom, penzijnom a úrazovom poistení.

Ak je Váš ročný obrat (= všetky príjmy) v Rakúsku nižší než 30.000,– Euro bez dane z pridanej hodnoty (DPH), tzn. netto, nemusíte odvádzať daň z pridanej hodnoty – nemôžete však taktiež uplatniť daň na vstupe.

 

3. Ukončenie živnostenskej činnosti alebo ohlásenie

prerušenia činnosti

 

Ak má byť opatrovateľská činnosť v Rakúsku prechodne prerušená resp. celkom ukončená, je potrebné živnostenské oprávnenie buď prechodne odhlásiť v príslušnej hospodárskej komore alebo vymazať na živnostenskom úrade. V opačnom prípade môžu vzniknúť následné náklady (obvody na sociálne zabezpečenie, poplatky hospodárskej komore atď.), ktoré budú vymáhané i v domovskom štáte.